הסכם ממון

הסכם ממון הינו הסכם אשר מסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג.

חשיבות הסכם הממון

להסכם זה חשיבות רבה, בעיקר בשל העובדה כי הוא מאפשר לבני הזוג, עוד כשהימים צבועים בוורוד – להסיר מעליהם את חוסר הוודאות, לנטרל אינטרסים כלכליים ולדעת מה יהיו תוצאת פקיעת הנישואין ביניהם. כמו כן, בכוחו להסדיר סוגיות רבות ונוספות במהלך החיים המשותפים בין בני הצדדים.

ההסכם מעגן בתוכו סוגיות והסדרים רבים, כגון: חלוקת רכוש, הסדרי ראיה, מזונות ילדים וכן כלים לפתרון מחלוקות גם במהלך החיים המשותפים.

הפיכתו של הסכם הממון למחייב

הסכם הממון מוסדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג-1973 (להלן- “חוק יחסי ממון“) אשר  קובע כי על מנת שההסכם יהיה בר תוקף – הרי שיש לקבל את אישורו של בית המשפט המוסמך. במהלך בדיקת ואישור הסכם הממון, בית המשפט בוחן ובודק את כל סעיפיו וכן מקיים דיון במעמד הצדדים, זאת במטרה לבחון כי ההסכם משקף את הסכמות הצדדים וכי לא הופעל לחץ בלתי ראוי על מי מהצדדים להסכים לתניה זו או אחרת בהסכם. כלשון החוק: “האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו” (חוק יחסי ממון, סעיף 2(ב)).

ראוי לציין כי על פי חוק יחסי ממון, היה והסכם הממון נכרת לפני הנישואין הרי שניתן לאמת אותו בידי נוטריון, ובתנאי שהנוטריון וידא והתרשם במהלך פגישתו את בני הזוג, כי הם ערכו אותו בהסכמה חופשית וכשהם מבינים את משמעותו ותוצאותיו (חוק יחסי ממון, סעיף 2(ג)1). מנגד, חשוב לדעת כי בהסכם שאושר באופן הזה, הרי שלא ניתן לקבוע הסדרים הנוגעים למזונות ילדים, הסדרי ראיה (משמורת) וכיו’.

הסכם ממון בין ידועים בציבור – הסכם חיים משותפים

היה ובני הזוג אינם מעוניינים להינשא, הרי שבשנים האחרונות עלה ובאופן משמעותי השימוש בהסכם חיים משותפים. הסכם זה הינו מעין הסכם ממון אלא שהוא בין ידועים בציבור. בעריכתו יש חשיבות רבה, בעיקר בשל היותו הצהרתי. שכן, בעת עריכתו בני הזוג – מצהירים כלפי כולי עלמא כי הם מנהלים משק בית משותף. הצהרה זו מעניקה לבית המשפט לענייני משפחה את הסמכות והיכולת לבחון ולאשר את הסכם החיים המשותפים כאילו היה הסכם ממון. בהסכם זה גם ניתן לכלול הסדרים הדומים להסכם ממון שבין בני זוג נשואים ולרבות ענייני מזונות והסדרי ראיה (משמורת).  

הסכם ממון – תשאירו למקצוענים

לאור כל האמור לעיל, שעה שבכוחו של הסכם הממון להכריע ולקבוע בשלב מוקדם מאוד בחיי הזוגיות, סוגיות רבות ואת תוצאות הפרידה ביניהם ולרבות חלוקת הרכוש, הסדרי ראיה, מזונות ילדים וכיו’, חשיבות רבה יש לבחירת עורכי דין אשר ערכו הסכמי ממון רבים וצברו ניסיון אשר יאפשר להם לזהות את המחלוקות העתידיות בין הצדדים ואת הפתרונות אשר יתאימו. עורך דין טוב, ידע להתאים את הסכם הממון המיטבי עבור בני הזוג בהתחשב בנסיבותיהם האישיות. הסכם ממון שאינו ערוך באופן ראוי יגרום לבני הזוג להיגרר לבתי המשפט ובעצם יאבד את חשיבותו.

שעה שמשרדנו בעל ניסיון רב בתחום זה, הנכם מוזמנים אלינו לבחינת הסדרת יחסי הממון ביניכם בנועם וברוגע, בשלב מוקדם ביחסים הזוגיים שלכם, כדי שתוכלו להמשיך את חייב הזוגיות שלכם ללא שום ערפל לעתיד.