סעדים זמניים

סעדים זמניים – מה זה ולמה צריך את זה

כאשר מגישים תביעה לבית המשפט, קיים חשש כי ביום מתן פסק הדין, לא תהיה באפשרות התובע להביא לאכיפת פסק הדין. שכן, הנתבע יפעל בינתיים להברחת נכסים או שינוי המצב לרעה. בדיוק בשביל זה המחוקק העניק לבתי המשפט את הסמכות ליתן סעדים זמניים ועוד בטרם הוגשה התביעה למעשה.

מטרת הסעדים הזמנים היא להבטיח את ניהולו התקין של ההליך או את ביצועו היעיל של פסק הדין.

רובם של הסעדים נועדו לשמור על המצב הקיים טרם הגשת כתב התביעה. שכן, כאמור לעיל, קיים חשש כי בזמן הביניים שבין הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין, הנתבע יבצע פעולות אשר ישנו את המצב הקיים וימנעו את אפשרות ביצוע פסק הדין. מלבד הצורך בשמירת המצב הקיים, ישנם מקרים בהם צריך דווקא לשנות את המצב הקיים, למשל מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד תושב זר. ברור כי המצב הקיים הוא שהתושב מתגורר במדינה הזרה ולכן מתן צו עיכוב יציאה משנה את המצב הקיים ומורה על עיכובו בארץ עד למתן פסק הדין.

בנוסף, ישנם סעדים שנועדו להבטיח ניהולו התקין של ההליך. למשל, כאשר קיימות אצל הנתבע ראיות אשר הוא יכול להשמיד. יש צורך במתן סעד שיתפוס את אותן הראיות ויאפשר את ניהול ההליך באופן תקין.

סוגי הסעדים הזמניים מגוונים וביניהם:

  • צו עיקול.
  • צו מניעה.
  • צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  • צו לתפיסת נכסים.
  • הגבלת שימוש בנכס (“צו מרווה”).
  • כינוס נכסים לניהול רכוש.
  • כינוס נכסים בעוולה מסחרית.
  • צו חוסם.

באופן עקרוני, רובם של הסעדים הזמניים מתבקשים ביום הגשת כתב התביעה. יחד עם זאת ומתוך ההבנה כי הסעד הזמני נועד להביא לשמירת מצב קיים או להבטיח ניהולו התקין של ההליך, המחוקק התיר להגיש בקשה למתן סעד זמני עד שבעה ימים לפני הגשת התביעה העיקרית בפועל. עוד נציין כי ניתן לבקש סעד זמני בכל עת ולרבות גם לאחר מתן פסק הדין.

סעד זמני תנאים לנתינתו 

לסעדים הזמנים קיימים עקרונות משותפים אשר מהווים תנאי לעצם נתינתם. בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן סעד זמני הוא נדרש לבחון שני תנאים מצטברים:

  • זכות לכאורה: בית המשפט בוחן האם קיימת למבקש הסעד הזמני זכות לכאורה. כלומר מהם סיכוייו לזכות בהליך, זאת באמצעות בחינת קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לעילת התביעה.
  • מאזן הנוחות: בית המשפט בוחן ומאזן את הנזק שייגרם אם יינתן הסעד הזמני אל מול הנזק שייגרם אם לא יינתן הסעד הזמני.

בתי המשפט פסקו לאורך השנים כי בין הזכות לכאורה לבין מאזן הנוחות מתקיימת מקבילית כוחות. ככל שבית המשפט ישתכנע בקיומן של ראיות לכאורה כך הוא יקל עם מבקש הסעד במבחן מאזן הנוחות ולהיפך.

מלבד תנאים מצטברים אלו לעיל, בתי המשפט בוחנים גם שיקולי צדק, תום לב ומידתיות.

מטבעו של הסעד הזמני ומטרתו הרי שבאופן עקרוני בית המשפט דן בו במעמד צד אחד. שכן, אילו ידון במעמד שני הצדדים, קיים חשש ממשי כי הצד שכנגד יפעל לסכל את הסעד הזמני עוד בטרם בית המשפט ידון בו.

סיכום:

סעד זמני נועד לתפוס את הנתבע לא מוכן ובכך להבטיח לתובע כי ביום פסק הדין הוא יוכל להיפרע ו/או להבטיח כי התובע יוכל לנהל את ההליך באופן תקין.

בדיוק לאור מטרות חשובות אלו הרי שקיים הכרח להיעזר במשרד עורכי דין אשר יודע לפעול מהר ובאופן מקצועי. שכן, הגשת בקשה למתן סעד זמני אשר לא תתקבל על ידי בית המשפט משמעה סיכון ממשי כי כל התביעה תתייתר.

אנו במשרד עורכי דין מלי טייב ושות’, יודעים במקצועיות שלנו וביכולת שלנו לפעול בדחיפות להגשת בקשות מתאימות לבתי המשפט על מנת לזכות בסעדים זמניים קריטיים. על כן, הינכם מוזמנים אלינו בכל עת.