תביעה לסילוק יד ממקרקעין

התעוררתם בוקר אחד וגיליתם כי מישהו החליט לפלוש למקרקעין שלכם תוך עשיית שימוש לצרכיו הפרטיים והכול בניגוד להסכמתכם כמובן. בין אם זה השכן שבנה גדר משותפת אך ורק בשטח שלכם, עצים אשר שורשיהם חודרים וגורמים לנזקים, הרשות המקומית שבחרה לסלול דרך דווקא במקרקעין שלכם או הרחיבה דרך ציבורית תוך שזו פולשת לגבולכם, עמודי טלפון או חשמל הממוקמים אצלכם ולא במרחב הציבורי. דוגמאות נוספות לפלישה אסורה מתרחשים כאשר גורם חיצוני השתלט על המקרקעין והקים בהם בית מגורים, מחסן או עושה בהם שימוש לצרכיו הפרטיים והכול ללא כל הסכמתכם.

פלישה אסורה זו יכול שתתרחש באדמה המיועדת לבנייה או אדמה חקלאית וכן יכולה להתרחש בבית מגורים משותף. למשל, כאשר שכן החליט לעשות שימוש פרטי ברכוש המשותף.

כדאי לדעת כי חוק המקרקעין התשכ”ט-1969 (להלן- “חוק המקרקעין”) מקנה זכות לבעל מקרקעין או מי שזכאי להחזיק בהם, לסלק את יד הפולשים בתוך 30 ימים ממועד הפלישה וזאת תוך שימוש בכוח סביר (ראו סעיף 18 לחוק המקרקעין). ואולם, ברוב המקרים, משטרת ישראל אינה מתערבת במקרי פלישה ומותירה את הסוגייה לפתחו של בית המשפט להכריע וזאת מתוך התפיסה לפיה מדובר בסכסוך אזרחי. עוד נציין כי, במידה שחלפו 30 ימים ממועד הפלישה, הרי שהדרך היא אך ורק באמצעות פנייה לבית המשפט.

בדיוק בשביל מקרים כאלה חובה להיעזר בשירותי עורכי דין המתמחים בסילוק יד ממקרקעין. אנו בחברת מלי טייב עו”ד, בעלי ניסיון רב בהליכים מעין אלו וכמובן מבינים את החשיבות ובעיקר את הצורך בביצוע פעולות מהירות ונכונות משפטית כדי להביא לסילוק יד הפולשים.

תביעה לפינוי מושכר

מלבד תביעות לסילוק יד ממקרקעין במקרים שתוארו לעיל, הרי שקיימים מקרים בהם יש צורך לפנות שוכר דירה אשר אינו מקיים את חוזה השכירות. למשל, אינו משלם את דמי השכירות, גורם לרעשים והפרעות לשכנים או לנזק פיזי לדירה עצמה. במקרים מעין אלו, מתעורר הצורך לפעול לפינוי השוכר באופן המהיר והיעיל ביותר.

החוק בישראל מעמיד לרשות בעלי הדירות הליך משפטי ייחודי אשר נועד להתמודד באופן נקודתי וזריז יחסית עם הצורך בסילוק יד ממקרקעין של שוכרים אשר אינם עומדים בחוזה השכירות.

בעניין זה מורה פרק ט”ז4 בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ”ד-1984, כי בעל דירה יכול להגיש תביעה בסדר דין מקוצר ואשר תתבסס על הסכם שכירות וטיעון בעניין אופן הפרתו. לצורך כך, ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר (בקיצור: “תא”ח”) כאשר בתוך 60 ימים לאחר הגשתה, באופן עקרוני, מתקיים דיון בפני בית המשפט וניתן לקבל פסק דין המורה על השוכר לסלק את ידו מן הדירה. חשוב לציין כי ניתן לקבל פסק דין גם בפרק זמן קצר יותר – 30 ימים, היה והשוכר כלל לא הגיש כתב הגנה.

על מנת לפעול ביעילות וללא עיכובים בדרך לפינוי המושכר חשוב להיוועץ ולהיעזר בשירותי עו”ד המתמחים בתחום זה. אחרת, סכנה אמיתית מרחפת כי השוכר הסורר ימצא את הדרכים לעכב את בירור התביעה ויום מתן פסק הדין. משרדנו נודע בשירות היעיל והמהיר אותו הוא מעניק ללקוחותיו ובייחוד בתביעות מהסוג הזה, אשר מחייבות “יד על הדופק” – אנו הכתובת הנכונה.

טרם סיום נוסיף כי תביעה לפינוי מושכר תמשיך להתקיים ולהיות אמצעי יעיל גם במסגרת הרפורמה המשמעותית עם התקנת תקנות סדר הדין האזרחי התשע”ח-2018 (להלן-“התקנות החדשות”) ואשר מחליפות את תקנות סדר הדין האזרחי הקיימות כיום בישראל וראו בעניין זה הוראות תקנה 81 לתקנות החדשות.

סיכום:

ניתן לפעול לסילוק יד ממקרקעין וזאת באמצעים שונים העומדים מכוח הוראות החוק ולרבות סעיף 18 בחוק המקרקעין תוך שימוש בכוח סביר. כמו כן, במקרה של פינוי מושכר ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר לפינוי מהיר של המושכר. עוד ראוי לציין כי מלבד סעד הפינוי העומד לרשותכם, הרי שניתן לזכות בסעדים נוספים ואשר נועדו להעניק לכם פיצוי כספי כתוצאה מהתנהלות הפולשים או השוכרים.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין ואנו, במשרד מלי טייב עורכי דין, עומדים לרשותכם באופן מיידי.