תביעות כספיות

אם צריך לסווג את סוגי התביעות המוגשות מדי שנה במדינה, הרי שחלק משמעותי של התביעות המוגשות הן בגדר תביעות כספיות. כלומר, תביעה אשר הסעד המבוקש בגינה הוא כספי.

דוגמאות לתביעות כספיות 

  • נזקי רכוש: כאשר נגרמו נזקים לרכוש הרי שהמזיק אחראי לנזק וקיימת זכות לפיצוי כספי. למשל: נזקים כתוצאה מאש שפרצה בדירה סמוכה, נזקי פח שנגרמו לרכב כתוצאה מתאונת דרכים, נזקי רכוש שגרם דייר שוכר לדירה השכורה.
  • שכירות: דמי שכירות אשר לא שולמו במועד, הודעת דייר בדבר יציאה מן המושכר לפני סיום תקופת השכירות מקימים את זכותו של בעל הנכס בפיצוי בגין דמי השכירות החסרים.
  • תיירות: גם בתחום התיירות ישנן תביעות כספיות לא מועטות. למשל במקרים בהם המזוודות לא הגיעו ליעד או כאשר חבילת הנופש הייתה שונה לחלוטין ממה שהובטח על ידי סוכנות הנסיעות.
  • לשון הרע: מי שפגע בשמו הטוב של אדם חייב לשאת באחריות על כך. בהקשר זה ייאמר כי חוק איסור לשון הרע מקנה סכום פיצוי של 50,000 ₪ בגין כל פרסום דבר לשון הרע.
  • סכסוכי שכנים: לעיתים סכסוך שכנים גורם או יכול לגרום לנזקים כספיים משמעותיים. למשל, שכן אשר גורם לירידת ערך הדירות או שכן אשר פלש למקרקעין סמוכים.
  • צרכנות: בכל מקרה בו נפגעו זכויותיו הצרכניות של צרכן. כגון במקרים בהם המוצר אותו רכש הצרכן היה שונה ממה שהובטח לו או שקיבל מוצר פגום.
  • הפרת חוזה: אם הופרו זכויות חוזיות יש צורך בתביעה כספית אשר תשקף את הפיצוי ההולם בגין ההפרה. זאת מלבד האפשרות להגשת תביעה לאכיפת חוזה (סעד שאינו כספי בהכרח) תביעות כספיות בגין הפרת חוזה הן למשל תביעות עסקיות, תביעות קבלנים או תביעות בעניין ליקוי בנייה.
  • השבה: מקום בו קיימת זכות להשבת כספים ששולמו. למשל: תשלומים שלא ניתנה תמורה בגינם, הלוואה שלא סולקה.
  • המחאות (שיקים): כאשר המחאה חוללה או התגלה כי הינה מזויפת או גנובה, הרי שיש צורך בהגשת תביעה כספית על מנת להביא לקבלת התמורה בגין העסקה המקורית (עסקת היסוד) וזאת על אף העדר כשירות ההמחאה.
  • נזקי גוף: במקרים בהם נגרמה תאונת עבודה, תאונת דרכים, נפילה במתחם ציבורי או כל אירוע תאונתי אשר גרם לנזק גוף, הרי שאירוע התאונה מקנה, בנסיבות המתאימות, זכות לניזוק לקבל פיצוי כספי מהמזיק. פיצוי זה קם לניזוק בין אם מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ובין אם מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל”ה-1975.

תביעות כספיות – קצת על סדרי דין

סמכות עניינית: תביעות כספיות יש להגיש לבית המשפט המחוזי או השלום, הכל בהתאם לשווי התביעה באופן עקרוני. תביעות עד לגובה של 2,500,000 ₪ יוגשו לבית משפט השלום. תביעות מעל לסכום זה יוגשו לבית המשפט המחוזי. כמו כן, בסכומים נמוכים ניתן להגיש תביעה, ללא ייצוג עורכי דין, לבית המשפט לתביעות קטנות.

סמכות מקומית: באשר למקום הגשת התובענה, קיימים מספר כללי סמכות אשר מורים היכן יש להגיש את התביעה ובין היתר: מקום מושבו של הנתבע, מקום כריתת החוזה, מקום מסירת הנכס או מקום המחדל. לעיתים, ישנם כללי סמכות מקבילה, כלומר, ניתן להגיש תביעה לבית משפט המחוזי בתל אביב או בחיפה. על פי כן, ראוי להיוועץ בעורך דין המכיר את בתי המשפט וצבר ניסיון על מנת להחליט היכן מירב הסיכויים להצלחת התביעה.

אגרת תביעה: בגין כל תביעה המוגשת לבית המשפט על התובע לשלם אגרה בהתאם. בעת פתיחת תביעה כספית, על התובע לשלם אגרה בסך של 1.25% משווי התביעה. את יתרת האגרה, בסכום זהה, יש לשלם עד 20 ימים טרם ישיבת ההוכחות הראשונה בתיק. יוער כי בתביעות נזק גוף כללי האגרה שונים.

סיכום

כשם שקיימות תביעות כספיות בסוגים רבים, כך יש צורך בעורכי דין המתמחים בכל סוג וסוג של תביעה כספית. לכל סוג תביעה יש דרך פעולה משפטית שונה. שכן, בכל הנוגע לתביעות הכספיות חלים סוגים רבים של מערכות דינים ועל פי רוב באופן משולב. בין היתר: דיני חוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני צרכנות, דיני נזיקין ועוד.

משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות כספיות, מכל הסוגים ובכל הסכומים. כחלק מהניסיון הרב אותו צבר משרדנו, מלי טייב ושות’ עו”ד, אנו מבטיחים כי נעמיד לכם את מלוא הזכויות הכספיות להן אתם זכאים.