בקשה לביטול עיקול

בקשה לביטול עיקולים - כל מה שצריך לדעת

העיקול הינו אחד האמצעים היעילים ביותר להנעת חייב להסדיר את חובותיו למול נושיו. האפקטיביות המאפיינת פעולה שכזו משמעותית שכן, היא באה לידי ביטוי בהצבת מכשולים המגבילים את התנהלותו היומיומית של החייב, ומחייבים התייחסות במידה וקיים חוסר שיתוף פעולה מצידו.

במסגרת הפעלתה של רפורמה חדשה במשק, מדינת ישראל מתרגלת גישה סלחנית יותר בתחום מחיקת החובות, המבקשת לשקם אדם הנקלע למצוקה כלכלית. גישה זו תופשת את סיטואציית צבירת החובות כמצב סביר ואף טבעי נוכח התנהלות הכלכלה המערבית.

הליך מחיקת החובות החדש מאפשר טיפול יעיל ומהיר הנפרש על פרק זמן של 6-18 חודשים, בהם מתבצעים הליכי מחיקת החובות השונים עד קבלת ההפטר וה’חנינה’.

במצב בו הוטל על חייב עיקול כלשהו, יש באפשרותו לפעול לבטלו באופן מיידי על ידי הגשת בקשה לביטול עיקולים. טוב יעשה החייב אם יפנה אל בעל מקצוע מנוסה אשר מיומן בפרוצדורה הכלולה בביטול עיקולים, שכן, ההגבלות שנובעות מעיקולים מהוות מדרון חלקלק לאדם הנקלע לחובות ומקשות עוד יותר להביא להסדרת ענייניו הכספיים.

הסרת עיקול – כיצד יש לפעול

הסרת עיקול לאחר שהוטל הוא הליך המצריך לא מעט הבנה על מנהגי מערכת ההוצאה לפועל ודומותיה. לשם כך, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום, אשר ינהל עבורך את ההליכים השונים מול הגורמים המתאימים, ויפעל להסרת העיקול בצורה המהירה והיעילה ביותר.

במצב בו הטלת העיקול נעשתה במסגרת הליכי הוצאה לפעול, ישנם מספר פעולות שניתן לעשות על מנת להסיר את העיקול:

  1. תשלום החוב במלואו
  2. העברת בקשה להסרת העיקול או עיכובו.
  3. לפעול מול הנושה להסדרת תנאי חוב חדשים אשר יביאו להסרת העיקול
  4. פניה לבית המשפט והגשת ערעור על קביעת הרשם להטלת העיקול

איך מגישים בקשה לביטול עיקול?

לרוב, בקשות לביטול עיקולים נוגעות ל-3 סוגי עיקול, כאשר לכל אחד מהם היבטים שונים עליהם יש לתת את הדעת:

  1. ביטול עיקול משכורת
  2. ביטול עיקול חשבון בנק
  3. ביטול עיקול רישיון נהיגה

ביטול עיקול משכורת

הטלת עיקול על משכורתו של חייב נעשית לאחר שקיבל האחרון טופס אזהרה עליו נדרש לחתום, ובחלוף 21 יום (30 יום בתיקי תובענה) מתאריך הגשת הבקשה לעיקול המשכורת. כדי להגיע לביטול עיקול המשכורת מומלץ לפעול באופן מיידי, בטווח 21 הימים הללו לאחר קבלת האזהרה, בהם העיקול עוד לא נכנס לתוקפו. יש לפנות לעורך דין אשר יגיש בקשה להסדרת צו תשלומים התואם את יכולותיו הפיננסיות של החייב בפועל.

ביטול עיקול חשבון בנק

ביטול עיקול שהוטל על חשבון בנק משלב בתוכו הליכים ביורוקרטים מסורבלים ואטיים, ולכן מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין. לרוב, מימוש הכספים המעוקלים יהיה מהיר ומיידי ולכן יש לפעול במהרה להסדרת ההגבלה תוך חתירה ישירה לביטול העיקול על החשבון. זהו תהליך שעשוי להתפרש על פרק זמן של מספר שבועות, ועל כן יש להיערך בהתאם, לתרגל אורח רוח ונחישות.

הודעה על ביטול העיקול של חשבון הבנק תימסר לבנק באופן ישיר, כאשר הסרת העיקול תיכנס לתוקפה תוך 3-4 ימי עסקים. במקרים מסוימים יש לוודא מול הגורם הבנקאי שאכן התקבלה ההודעה על הסרת העיקול, והביטול מעודכן אצלם במערכת.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

החזקה ברישיון נהיגה ניתנת כהרשאה על ידי המדינה, בהתאם לחוק, וכפופה לעמידה בצווים משפטיים. כלומר, מדינת ישראל רשאית לעקל את רישיון הנהיגה של אדם המצוי בחובות מעצם היותו לא נשמע לצו שיפוטי.

סעיף הגבלה זה פחות מוכר אך מהווה מכשול רציני ביותר עבור חייב. עיקול רישיון הנהיגה הינה הגבלה רבת עוצמה בעלת השלכות כלכליות מרחיקות לכת, ובשל כך מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע מהימן לזירוז ביטול העיקול על רישיון הנהיגה.

ביטול עיקול רישיון נהיגה מתבצע באמצעות הגשת בקשה מיוחדת להסרת העיקול, עם תחילת הסדרת ההליכים למחיקת החובות שהובילו להטלתו. במידה ורישיון הנהיגה מהווה צורך בסיסי לחייב (פרנסה, מיקום גאוגרפי ועוד), הבקשה המיוחדת תקבל משנה תוקף, ודחיפותה תשמש כזרז לביטול העיקול.

הליך מחיקת חובות פותח לך דף חלק

תהליך מחיקת חובות הוא תוצר של סיטואציה מורכבת, בה אדם נקלע לחובות משמעותיים שאין ביכולתו לעמוד בהחזרם. ההגבלות הרבות והסנקציות אשר מוטלות במקרים כאלו על החייב מפרות את ההתנהלות השוטפת של חייו ומקשות עליו להיחלץ ממצבו. אולם, הרפורמה החדשה, ובראשה, ההליך החדש המקוצר למחיקת חובות מספקים הזדמנות שניה לשיקום התנהלות כלכלית לקויה ומאפשרים פתיחה של דף חלק לאדם שנקלע למצוקה כספית.

משרדנו, חברת עורכי דין מלי טייב עומדים לרשותכם לאורך כל ההליכים המשפטיים בדרך אל מחיקת חובותיכם, למען סלילת דרך חדשה נטולת חובות, עיקולים והגבלות.